FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सुनिल कुमार यादव नगर प्रमुख
राज किशोर चौधरी वडा न‌. १ का वडा अध्यक्ष
विनोद पजियार वडा न‌ं. २ का वडा अध्यक्ष
नरेश यादव वडा न‌ं. ६ का वडा अध्यक्ष
गणेश यादव वडा न‌ं. ७ का वडा अध्यक्ष
नवल किशोर चौधरी वडा न‌ं. ८ का वडा अध्यक्ष
गौरी शंकर झा वडा न‌ं. ९ का वडा अध्यक्ष

Information Officer

Information Officer