FAQs Complain Problems

औरही नगरपालिकाको आ. व. २०७८/७९ को संस्थागत क्षमताको स्वमुल्यांकन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि

पूर्व जन प्रतिनिधि